x

Đăng nhập

Comming soon...

Thượng Dương Phú

Thượng Dương Phú: Ngoài 10 tác phẩm mà Sina liệt kê trong bài, Khứ Linh còn biết đến rất nhiều bộ phim dở khác như Ngộ Long, Ly Ca Hành, Hải Thượng Phồn Hoa...