x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Lực

Trần Lực: Khắc họa cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một cách hư cấu đã khiến nhiều khán giả và ngay cả người thật phê bình bộ phim của Phan Gia Nhật Linh.