x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Kỷ Trung

Trương Kỷ Trung: Ỷ có danh tiếng, Thiệu Binh thường giở thói ngôi sao ở phim trường Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thay vì học thuộc kịch bản, anh để 4 trợ lý đọc cho mình nghe.