x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Kỷ Trung

Trương Kỷ Trung: Phía sau Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 của Trương Kỷ Trung có rất nhiều câu chuyện ít ai biết về quá trình sản xuất.