x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Mỹ Nhân

Trương Mỹ Nhân: Ngô Phương Anh vào vai mợ hai trong Duyên Kiếp, đóng nhiều cảnh khó ưa. Cô phải cầu nguyện liên tục cho đỡ áy náy trong suốt quá trình đóng phim.