x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ: Sau khi thành danh, có người luôn ghi nhớ công ơn của ân nhân, nhưng cũng có kẻ "qua cầu rút ván", để mang danh phản bội cả đời.