x

Đăng nhập

Comming soon...

Tuấn Tú

Tuấn Tú: Tuấn Tú chia sẻ vai Nghĩa trong Món Quà Của Cha sẽ khác với những nhân vật anh từng đóng, nhất định không "chui gầm chạn".