x

Đăng nhập

Comming soon...

Venom 2

Venom 2: Venom: Let There Be Carnage thực sự có phần hình ảnh khá đẹp, nhưng nội dung của phim lại nhập nhằng và sáo rỗng, nếu không gọi là tệ.