x

Đăng nhập

Comming soon...

WarHunt (Rừng Săn Người)

WarHunt (Rừng Săn Người): Nếu dùng một từ để đánh giá, mình nghĩ WarHunt là một bộ phim "chưa chín”, chỉ dừng ở mức khơi gợi ra được vấn đề nhưng lại bỏ dở mà không khai thác triệt để.