x

Đăng nhập

Comming soon...

Yumi's Cells

Yumi's Cells : "Sợ yêu" hình như là tâm lý chung của các nữ chính phim Hàn năm nay thì phải, tôi nhận ra nó đều là nỗi lòng giấu kín của Na Bi, Yumi và giờ là Young Eun.