x

Đăng nhập

Comming soon...

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch: Strange ở đó để bảo vệ con đường của Avengers, vì vậy anh ấy như một người cố vấn, đứng bên ngoài quan sát và cho lời khuyên.