x

Đăng nhập

Comming soon...

Brave Girls

Brave Girls: Đây đều là những ví dụ điển hình cho câu "tuổi tác chỉ có ý nghĩa ở mặt con số" tại làng nhạc Kpop với sự cạnh tranh vô cùng cao và khắc nghiệt.