x

Đăng nhập

Comming soon...

Châu Tấn

Châu Tấn: Hình ảnh cũ đào lại cho thấy Lưu Diệc Phi 14 năm trước đã át vía dàn đại hoa như Châu Tấn, Triệu Vy, Chương Tử Di nên dàn tiểu hoa 85 không có cửa so cũng phải.