x

Đăng nhập

Comming soon...

Đặng Luân

Đặng Luân: So với hình ảnh Ninh Thái Thần của Hồ Ca, Trần Hiểu Đông hay Trương Quốc Vinh thì phiên bản mới nhất khiến mình chẳng buồn thở dài.