x

Đăng nhập

Comming soon...

Đặng Tụy Văn

Đặng Tụy Văn: Loạt nhất tỷ một thời của TVB vẫn chưa "góp gạo thổi cơm" với ai. Phận làm con fan chỉ mong idol bình an, vui vẻ.