x

Đăng nhập

Comming soon...

Dương Dung

Dương Dung: Có người chỉ một bộ đã nổi, nhưng cũng có người đã mấy năm rồi không có tiếng tăm và Dương Dung chính là ví dụ điển hình của trường hợp thứ hai như thế.