x

Đăng nhập

Comming soon...

Duyên Kiếp

Duyên Kiếp: Ngô Phương Anh vào vai mợ hai trong Duyên Kiếp, đóng nhiều cảnh khó ưa. Cô phải cầu nguyện liên tục cho đỡ áy náy trong suốt quá trình đóng phim.