x

Đăng nhập

Comming soon...

Ella (Trần Gia Hoa)

Ella (Trần Gia Hoa): Ngoài hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh, AngelaBaby, Cổ Lực Na Trát thì còn có hình ảnh từ buổi đóng máy của Khom Lưng, ảnh cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận.