x

Đăng nhập

Comming soon...

Fast And Furious

Fast And Furious: Khi Fast X, phần phim thứ 10 của Fast & Furious bắt đầu khởi động thì đạo diễn kì cựu - Justin Lin đã tuyên bố rút khỏi dự án.