x

Đăng nhập

Comming soon...

Get Out (Trốn Thoát)

Get Out (Trốn Thoát): Thứ mà tàu UFO (Jean Jacket) muốn là gì? Gordy, Jupe và Jean Jacket có mối quan hệ thế nào? Cuối phim OJ còn sống không?... là những thắc mắc xoay quanh Nope.