x

Đăng nhập

Comming soon...

Goedam 2 (Chuyện Ma Đô Thị)

Goedam 2 (Chuyện Ma Đô Thị): Anthology là một thể loại thú vị nhưng mình chưa thấy được sự vận dụng hiệu quả của các nhà làm phim. Điều này khá đáng tiếc cho một lối kể chuyện phim “màu mỡ”