x

Đăng nhập

Comming soon...

Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng: Bão Ngầm tập 65: Công cuộc soạn “bánh” cũng gần xong rồi, hình như ngày đi giao hàng cũng là ngày Sơn bạch tuộc hết giá trị lợi dụng, chuẩn bị “lên đường”.