x

Đăng nhập

Comming soon...

Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng: Cứ ngỡ Quy và Ly sẽ sớm quay lại với nhau, nhưng thật bất ngờ khi lại có thêm sự xuất hiện của Quy "thứ hai" đang cưa cẩm Ly.