x

Đăng nhập

Comming soon...

Hải Triều

Hải Triều: Phim là câu chuyện về những mảnh đời khao khát được làm chính mình của gánh hát lô tô Hương Mùa Thu, bao gồm niềm vui, nổi buồn lẫn gốc khuất trong cuộc đời họ