x

Đăng nhập

Comming soon...

Hoàng Bột

Hoàng Bột: Sự nghiệp của Lý Băng Băng và Bành Vu Yến đổi chiều sau khi cả hai kết oán vào 4 năm trước chỉ vì tranh chỗ ngồi trong sự kiện.