x

Đăng nhập

Comming soon...

Hoàng Bột

Hoàng Bột: Không ai nghĩ trước đây những minh tinh hàng đầu như Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì hay Triệu Lệ Dĩnh đều từng bị coi thường.