x

Đăng nhập

Comming soon...

Jin Ki Joo

Jin Ki Joo: Tuy làm việc từ ở những tập đoàn lớn với mức lương đáng mơ ước, nhưng nhiều nhân vật vẫn bỏ việc đi đóng phim.