x

Đăng nhập

Comming soon...

Joo Won

Joo Won: Có được Daesang đã là một thành tựu lớn nhưng chiến thắng trước tuổi 30 như Lee Jong Suk hay Hyun Bin thì tôi thấy còn đáng tự hào hơn gấp bộn phần.