x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyun Joo

Kim Hyun Joo: Why Her và Doctor Lawyer luôn cạnh tranh nhau rất gắt kể từ khi lên sóng, trong khi Why Her ngày càng mất vị thế thì Doctor Lawyer đã vượt lên.