x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Jae Wook

Kim Jae Wook: Đóng phản diện không hể dễ cũng khó mà được yêu thương, nhưng Kim So Yeon, Nam Goong Min... đều đã làm được điều kỳ tích cho sự nghiệp nhờ dạng vai này đấy.