x

Đăng nhập

Comming soon...

Lan Thy

Lan Thy: Trước khi bén duyên với tác phẩm tri ân cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Em Và Trịnh, dàn nam thanh nữ tú này đã có thành tích học đáng nể.