x

Đăng nhập

Comming soon...

Lang Nha Bảng

Lang Nha Bảng: Dù sau đó đã quay lại đóng phần tiếp theo của 2 dự án kinh điển Chân Hoàn Truyện và Lang Nha Bảng nhưng Châu Tấn - Hiểu Minh không gặt được nhiều thành công.