x

Đăng nhập

Comming soon...

Lê Bống

Lê Bống: Cover lại đoạn nhảy giống với Nanno trong Girl From Nowhere song Lê Bống lập tức nhận đủ gạch đá vì nhìn kiểu gì cũng giống phiên bản lỗi.