x

Đăng nhập

Comming soon...

Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm: Tôi thấy tội giùm Hari Won cùng nhiều sao Việt trong mùa dịch này luôn ấy, phải đối mặt với đủ khó khăn lại còn liên tục bị soi mói.