x

Đăng nhập

Comming soon...

Lý Băng Băng

Lý Băng Băng: Thủ khoa, á khoa của Bắc Ảnh lại gây thất vọng về diễn xuất, còn người đậu vớt thì lên ngôi Ảnh hậu danh giá.