x

Đăng nhập

Comming soon...

Lý Băng Băng

Lý Băng Băng: Từng có điểm tiếng Anh thấp không tưởng, nhưng giờ Lý Băng Băng đã có thể tự tin giao tiếp và dùng ngoại ngữ cho công việc.