x

Đăng nhập

Comming soon...

Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt: Kể từ khi phát hiện mắc bệnh, Lý Liên Kiệt dần rút lui khỏi giới giải trí, dành nhiều thời gian cho gia đình và tịnh dưỡng.