x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngày ấy bây giờ

Ngày ấy bây giờ: Nhiều ngôi sao Kbiz lúc nhỏ kém sắc nhưng lớn lại nổi tiếng, cũng có người hồi bé đẹp khó tin nhưng giờ lại chìm nghỉm.