x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngày ấy bây giờ

Ngày ấy bây giờ: Nhiều năm sau thành công của bộ phim, các diễn viên giờ đây đã có nhiều hướng đi riêng. Có người còn theo nghệ thuật cũng có người đổi sang nghề hoàn toàn khác.