x

Đăng nhập

Comming soon...

Nghiêm Khoan

Nghiêm Khoan: Ngoại hình quá hoàn hảo lại trở thành trở ngại rất lớn đối với một người diễn viên, điển hình có thể kể đến trường hợp của Nghiêm Khoan hay Lưu Diệc Phi.