x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngộ Long

Ngộ Long: Thất bại của Ngộ Long đã khiến cho danh tiếng của Vương Hạc Đệ bị ảnh hưởng nặng nề, cả Chúc Tự Đan cũng vậy.