x

Đăng nhập

Comming soon...

Nhất Sinh Nhất Thế

Nhất Sinh Nhất Thế: Nếu như tuân theo mọi quy luật của ngành giải trí Hoa Ngữ có lẽ Nhậm Gia Luân đã không là đóa hoa nở muộn bền bỉ tỏa sắc như ngày hôm nay.