x

Đăng nhập

Comming soon...

NSND Trọng Trinh

NSND Trọng Trinh: Hóa ra hồi còn trẻ, ông Phúc cũng đã từng nhìn ông Khôi đuối nước mà không cứu. Đáng nói, "crush" của ông Phúc đã mắng ông xối xã vì hành động này.