x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim kinh dị

Phim kinh dị: Kịch bản thì như một cái ống trượt nước, trượt một cái là trôi tuột đi hết, bộ phim này là thế, không đầu không đuôi và mông lung vô cùng.