x

Đăng nhập

Comming soon...

Phuwarak Khamsing

Phuwarak Khamsing: Phim Daeng là phần hậu truyện tiếp nối các sự kiện bỏ dở trong Tình Người Duyên Ma, đào sâu về câu chuyện của đứa con từng ra đi cùng mẹ Nak sau ca sinh khó.