x

Đăng nhập

Comming soon...

Quan Vịnh Hà

Quan Vịnh Hà: Có rất nhiều ngôi sao Hồng Kông đươc khán giả yêu thương vì giữ được lối sống đơn giản, không có khoảng cách với người thường như vậy.