x

Đăng nhập

Comming soon...

Quang Minh

Quang Minh: Diễn viên Quang Minh chua xót khi cả 2 bộ phim anh tham gia là Võ Sinh Đại Chiến và Sám Hối đều thất bại ê chề tại các phòng vé.