x

Đăng nhập

Comming soon...

Quỳnh Dao

Quỳnh Dao: Năm xưa, mình cứ ngỡ chỉ có mỗi sao TVB mới mặc chung đồ, nay mới biết cả dàn “Quỳnh nữ lang” cũng mượn đồ của nhau để diện.