x

Đăng nhập

Comming soon...

Ron Perlman

Ron Perlman: Vì mong muốn thu thêm lợi nhuận ngoài rạp chiếu, rất nhiều bộ ba phim xuất sắc bị hủy hoại vì phần phim thứ 4.