x

Đăng nhập

Comming soon...

Ryu Jun Yeol

Ryu Jun Yeol: Với thông tin về tuổi tác của những ngôi sao dưới bài này thì quả là phù hợp để tôi sử dụng câu nói "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa".