x

Đăng nhập

Comming soon...

Ryu Jun Yeol

Ryu Jun Yeol: Rõ ràng Lost (Lạc Lối 2021) không phải một bộ phim dễ xem với phần lớn khán giả, vậy tại sao Ryu Jun Yeol và Jeon Do Yeon lại lựa chọn kịch bản này?