x

Đăng nhập

Comming soon...

Ryu Seung Ryong

Ryu Seung Ryong: Cho dù không cư xử toàn vẹn được như người bình thường nhưng những nhân vật này đều có những ưu điểm riêng, khiến họ trở nên quý giá hơn trong mắt mọi người.