x

Đăng nhập

Comming soon...

Secret Invasion (Cuộc Xâm Lăng Bí Ẩn)

Secret Invasion (Cuộc Xâm Lăng Bí Ẩn): Marvel Studios đã xác nhận Secret Invasion sẽ là sự kiện crossover đầu tiên trên Disney+, có sự khác biệt so với những giai đoạn trước đây của MCU.